Mathematik für BRP 2 Semester
Mi 12:30-15:45 u. Do 16:00 - 19:15 | 2 Semester (Oktober 2013 bis Juni 2014)

Kursleiterin: Peter Jungbauer, 2. Semester (Nadja Reiter, 1. Semester)
Kursnummer: BS6316A bzw. BS6326A