Biologie und Ökologie für BRP 2 Semester
Abend: Fr 17:00-20:15
1.Semester (September 2015 bis Jänner 2016)

Kursleiterin: Jennifer Hopf
Kursnummer: B6612a (1.Semester) B6622a (2.Semester)