Englisch für BRP 2 Semester
17:30-20:45 | 1.Semester (September 2015 bis Jänner 2016)

KursleiterInnen: Alexander Haustein, Mag. Barbara Pöltl
Kursnummer: Bk6217a, Bk6227a